ProAgria Farman Säätiö

1.09.2022

ProAgria Farman säätiön tarkoituksena on kehittää maatalouden, muiden maaseutuelinkeinojen ja kotitalouden yleisiä edellytyksiä sekä edistää maaseudun ja sen ihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia Varsinais-Suomessa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö jakaa hakemuksesta avustuksia tai apurahoja.

Mikäli avustus tai apuraha halutaan saada maksatukseen vuoden 2022 puolella, hakemukset pyydetään toimittamaan marraskuun 2022 loppuun mennessä. Säätiön hallitus käsittelee saapuneet hakemukset saapumisjärjestyksessä ja hakemuksen lähettäneille ilmoitetaan päätöksestä viimeistään joulukuussa 2022.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa määräajan kuluessa joko sähköpostitse tai kirjallisesti osoitteeseen: ProAgria Farman säätiö, Vahdontie 91, 20320 Turku tai risto.heininen@proagria.fi

Hakemuksessa tulee esittää hakijan tiedot, haettava summa, tiliyhteys, kuvaus hakemuksen kohteesta sekä muut liitteet mistä ilmenee mistä on kysymys. Säätiö voi pyytää lisätietoja hakemuksen käsittelyä varten. Ensisijassa tuetaan toimintaa jolla on kerrannaisvaikutusta Varsinais-Suomen maatalouden hyväksi. Myönteisessä tapauksessa Säätiöllä on oikeus pyytää ja saada selvitystä tuetun toiminnan edistymisestä avustuksen käyttämisestä haettuun tarkoitukseen. Hakemalla avustusta tai apurahaa hakija antaa suostumuksensa raportointiin.

ProAgria Farman säätiö sr.

16.09.2019

ProAgria Farman säätiö sr. myöntää opintoapurahoja / avustuksia säätiön hallituksen harkinnan mukaan sellaisten luonnollisten henkilöiden ammatilliseen lisä- tai täydennyskoulutukseen jotka toimivat Varsinais-Suomen alueella maatalouden- tai maaseudun neuvontapalveluja tuottavan yleishyödyllisen organisaation palveluksessa.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa kirjeitse tai sähköpostitse säätiön asiamiehelle Risto Heiniselle osoitteeseen ProAgria Farman säätiö sr., Artturinkatu 2 A 67, 20200 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen risto.heininen@proagria.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä yllämainitut hakijaa koskevat edellytykset, selvitys koulutuksesta ( esim. koulutusilmoitus ), hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä tilinumero. Mikäli avustus myönnetään tulee säätiön asiamiehelle toimittaa jälkikäteen tositejäljennökset maksetuista koulutuskustannuksista avustuksen käytön valvomiseksi.

ProAgria Farman säätiö sr.


17.11.2015

ProAgria Farman säätiö jakaa opintoapurahoja Varsinais-Suomessa asuville ja heidän perheenjäsenilleen maatalouden tai maaseudun yritystoiminnan menestykselliseen opintojen suorittamiseen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Hakuohjeet ja -ehdot:

1) hakemus

2) opintosuoritusote josta ilmenee opintomenestys sekä kirjoillaolo oppilaitoksessa

3) virkatodistus

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 11.12.2015 mennessä; 

Kirjallisena osoitteeseen; ProAgria Farman säätiö, Artturinkatu 2, 20200 Turku

Tai sähköpostitse osoitteeseen; risto.heininen@proagria.fi

Apurahoja ei myönnetä mikäli hakemusasiakirjat ovat puutteellisia tai saapuneet viivästyneenä. Esim. sähköpostitse 12.12. klo 24.00 jälkeen saapuneet hakemukset hylätään viivästyneenä saapuneena.

Apurahoja voidaan myöntää samalle hakijalle ainoastaan yhden kerran samaa tutkintoa varten. Eli mikäli hakija on aiempana vuonna saanut apurahan samaa tutkintoa varten, ei hänelle enää apurahaa myönnetä.

Hakijan tai hänen vanhempansa tulee olla Varsinais-Suomessa asuva. Opintoja varten hakija voi tällöin olla kirjoilla muualla kuin Varsinais-Suomessa.

Hakija voi esittää toivomuksensa apurahan määrästä, mutta säätiö ei ole sitoudu suorittamaan haettua määrää vaikka ehdot muuten täyttyisivätkin.

Mikäli hakijoita on runsaasti, opintomenestys ja hakemuksen perusteluosat painavat tehtävässä päätöksenteossa ja hakijoiden vertailuissa.

Hakulomake word

Hakulomake pdf


15.1.2015

Joulukuussa 2014 säätiö jakoi apurahoja maatalouden tai maaseudun yritystoimintaan liittyvien opintojen menestykselliseen suorittamiseen yhteensä 20900 euroa. Opintoapurahailmoitus oli julkaistu marraskuussa Maaseudun Tulevaisuudessa ja Turun Sanomissa.


07.11.2014

ProAgria Farman säätiön hallitus julistaa haettavaksi apurahoja Varsinais-Suomessa asuville henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen maatalouden tai maaseudun yritystoiminnan opintojen menestykselliseen suorittamiseen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 1.12.2014 mennessä osoitteeseen: ProAgria Farman säätiö, Artturinkatu 2, 20200 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen risto.heininen@proagria.fi

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Risto Heininen (risto.heininen@proagria.fi puh: 0400862006 )15.8.2014

OTK Risto Heininen (45) Liedosta on valittu ProAgria Farman säätiön asiamieheksi 1.9 alkaen. Heininen on aiemmin toiminut lakimiehenä ja lakitoimistoyrittäjänä.


11.6.2014

ProAgria Farman säätiö tukee Syö hyvää – kampanjan esittelyä Turun Ruokamessuilla syksyllä 2014. Esillä ovat mm. uudet ruokasuositukset ja piilosokeri ruoassa. Toteuttaja on Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset.

16.4.2014


ProAgria Farman säätiö tukee hanketta Kasvintuotannon edellytysten kehittäminen Varsinais-Suomessa pienryhmätoiminnan avulla. Hankkeen toteuttajana on ProAgria Länsi-Suomi ry vastuuhenkilöinä Pasi Nummela ja Satu Näykki. Hanke toteutetaan vuosina 2014-2015. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Varsinais-Suomen kasviviljelyn kilpailukykyä ja varmistaa maatilojen menestyminen myös tulevaisuudessa. Päätavoite on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

•    Kasvinviljelyn ja kasvinviljelytekniikan osaamisen lisääminen
•    Kasvinviljelyn talousosaamisen lisääminen
•    Yhteistyön ja tiedon soveltamisen lisääminen

Hankkeen lopputuloksena on tasapainoinen kasvinviljelyn kehittäminen ottaen huomioon tilakohtaiset tavoitteet sekä kasvinviljely- että kotieläintiloilla.


06.11.2013

ProAgria Farman säätiön hallitus julistaa haettavaksi apurahoja varsinaissuomessa asuville henkilöille ja heidän perheenjäsenilleen maatalouden tai maaseudun yritystoiminnan menestykselliseen opintojen suorittamiseen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Hakemukset 25.11.2013 mennessä liitteineen (opinto- ja virkatodistus):
ProAgria Farman säätiö, Artturinkatu 2, 20200 Turku
tai sähköpostilla heikki.isosaari@farma.fi

Lisätietoja asiamies Heikki Isosaari heikki.isosaari@farma.fi puh. 05060616


ProAgria Farman Säätiö

Vahdontie 91

20320 TURKU
FINLAND
info (at) farma.fi

© Copyright 2013